95ml Green Label Factory 1 Wai Hong Nei Zi Yixing Teapot

Brand: Yixing Factory 1

Product Code: 95ml-GreenSticker-Po-1

Availability:Out of stock

$220.00 220.00